English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Bendradarbiavimas Europos Sąjungoje

Bendradarbiavimas Europos Sąjungoje

Lietuvos muitinės pareigūnai dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Europolo rengiamuose posėdžiuose, susitikimuose įvairiais muitinės veiklos klausimais.

Pagrindiniai Europos Komisijos direktoratai, susiję su ES muitinių veikla, yra Mokesčių ir muitų (DG TAXUD) bei Kovos su sukčiavimu (OLAF). Vidaus reikalų (DG HOME) direktoratas yra svarbus muitinės kaip teisėsaugos institucijos veikloje.

Remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 515/97, kompetentingos institucijos, siekdamos nustatyti sukčiavimo atvejus, AFIS (Anti-Fraud Information System) priemonėmis keičiasi asmenų duomenimis esančiais ECS (Export Control System) ir NCTS (New Computerized Transit Information System). Siekiant informuoti apie asmenų duomenų naudojimą pateikiame Pranešimą dėl asmens duomenų naudojimo (anglų kalba). Plačiau apie  asmens duomenų naudojimą ir jų apsaugą galima pasiskaityti OLAF  interneto puslapyje.

Lietuvos muitinės atstovai dalyvauja dviejų ES Tarybos ekspertinių darbo grupių („Muitų sąjungos“ ir „Muitinių bendradarbiavimo“), 25 Europos Komisijos komitetų (komitologijos) veikloje ir 21 Europos Komisijos ekspertų grupių veikloje, derina ir teikia Lietuvos pozicijas dėl muitinės kompetencijai priklausančių ES teisės aktų projektų, rengia ir derina pozicijas ES Tarybos ir Europos Komisijos komitetų ir darbo grupių posėdžiuose svarstomiems ES teisės aktų projektams.

2016 m. pabaigoje įsteigta ES Tarybos Aukšto lygio muitinių vadovų darbo grupė, kurioje vyksta ES valstybių narių muitinių administracijų vadovų diskusijos strateginiais muitinių veiklos klausimais.

Su muitinės veikla susiję klausimai taip pat svarstomi ES Tarybos Vidaus saugumo komitete (COSI).

Lietuvos muitinė glaudžiai bendradarbiauja su ES valstybių narių muitinių administracijomis aiškinantis galimus muitų teisės aktų pažeidimus ir juos tiriant (tai vadinama tarpusavio pagalba muitinės veiklos srityje). Toks bendradarbiavimas vyksta remiantis atitinkamų ES reglamentų, ES Tarybos sprendimų, Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo nuostatomis.

Informacija atnaujinta 2017-11-29